naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europska komisija
Europski parlament
Vijeće EU
Europsko vijeće
Sud Europske unije
Europski revizorski sud
Europski ombudsman
Europska središnja banka
Europska investicijska banka
Europski gospodarski i socijalni odbor
Odbor regija
Ured za publikacije Europske unije
Europski ured za odabir osoblja
Europska škola za javnu upravu
Europski nadzornik zaštite podataka
Naslovnica > Institucije EU
Institucije EU


U postupak donošenja odluka i suodlučivanja na europskoj razini uključene su tri najvažnije institucije:

 • Europski parlament, koji predstavlja građane EU i čiji se zastupnici biraju na neposrednim nacionalnim izborima,
 • Vijeće EU, koje predstavlja interese svake od država članica pojedinačno.
 • Europska komisija, koja zastupa interese Unije i ima ulogu "čuvarice Osnivačkih ugovora".

Odlučivanje i usvajanje novih zakona u EU odvija se u okviru tri postupka: suodlučivanje (co-decision), savjetovanje (consultation) i pristanak Parlamenta (assent).
U načelu, Komisija daje prijedloge novih zakonodavnih akata, dok Parlament i Vijeće odlučuju o njihovu prihvaćanju ili odbacivanju.

Ključnu ulogu imaju i dvije institucije utemeljene Osnivačkim ugovorima: Sud Europske unije koji osigurava i nadzire provedbu europskoga prava, i Revizorski sud, koji nadzire i provjerava pravilnost i transparentnost financiranja aktivnosti Zajednice.
Osim spomenutih institucija, postoji i niz drugih tijela i agencija u Uniji kojima su dodijeljene specifične zadaće:

Europsko vijeće

Izmjenama Osnivačkih ugovora uvedenim Lisabonskim ugovorom, Europsko vijeće dobilo je status institucije. Europsko vijeće osnovano je 1974. godine, a okuplja čelnike država članica i vlada država članica, uz ministre vanjskih poslova i člana Europske komisije. Djelokrug Europskog vijeća obuhvaća politička pitanja veće važnosti u području europskih integracija, te političke rasprave na visokoj razini za rješavaje kriznih situacija, odnosno za uklanjanje nesuglasica između država članica.

Europski ombudsman

Europski ombudsman je institucija koja građane i poslovne subjekte EU štiti od mogućih administrativnih nepravilnosti u radu europskih institucija.

Europski nadzor zaštite podataka

Europski nadzor zaštite podataka (European Data Protection Supervisor - EDPS) osigurava pravo na zaštitu privatnosti tijekom prijenosa osobnih podataka građana Unije od strane institucija ili tijela Unije.

Financijska tijela

 • Europska središnja banka odgovorna je za stvaranje i upravljanje europskom gospodarskom i monetarnom politikom; upravlja jedinstvenom valutom EU – eurom, te osigurava funkcioniranje sustava plaćanja.
 • Europska investicijska banka financira projekte EU, uz pružanje pomoći malim poduzećima putem Europskog investicijskog fonda.
  • Europski investicijski fond
   pruža garancije i osnivački kapital malim i srednjim poduzećima.

Savjetodavna tijela

 • Europski gospodarski i socijalni odbor predstavlja most između građanskog društva EU i EU, na način da zastupa zaposlenike, sindikate, poljoprivrednike, potrošače i druge interesne skupine prilikom kreiranja politika.
 • Odbor regija predstavlja savjetodavno tijelo, a sastoji se od predstavnika europskih regija i lokalnih vlasti.

Međuinstitucionalna tijela

Decentralizirane agencije

Izvori informacija:

 • EUROPA: Europska komisija: O institucijama Europske unije

Autor: Ivona Ondelj
Dodatni izvori informacija: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 11. ožujka 2011.