naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europska komisija
Europski parlament
Vijeće EU
Europsko vijeće
Sud Europske unije
Europski revizorski sud
Europski ombudsman
Europska središnja banka
Europska investicijska banka
Europski gospodarski i socijalni odbor
Odbor regija
Ured za publikacije Europske unije
Europski ured za odabir osoblja
Europska škola za javnu upravu
Europski nadzornik zaštite podataka
Naslovnica > Institucije EU > Vijeće EU
Vijeće EU

Sastav i djelokrug

Vijeće ministara (Council of the EU) sastavljeno je od ministara iz nacionalnih vlada država članica (po jedan ministar iz svake vlade države članice, ovisno o djelokrugu pitanja na dnevnom redu), pa se može reći kako su u toj instituciji na europskoj razini zastupljeni nacionalni interesi. Svoju zakonodavnu ulogu Vijeće ministara danas u brojnim područjima dijeli s Europskim parlamentom. To je rezultat procesa demokratizacije europske integracije, u kojem je uloga Europskoga parlamenta, jedinog demokratski izabranog tijela na europskoj razini, stalno jačala. Iako u brojnim područjima više ne odlučuje samostalno, u Uniji se bez Vijeća ministara ne može donijeti niti jedna odluka zakonodavne prirode.
Uz ovu ulogu Vijeće ima još nekoliko ključnih uloga. Tako primjerice zajedno s Europskim parlamentom, Vijeće odobrava proračun EU. Vijeće sudjeluje u koordinaciji gospodarske i socijalne politike država članica, te sklapanju međunarodnih sporazuma između EU i drugih država, odnosno međunarodnih organizacija. Vijeće nadalje koordinira suradnju između nacionalnih sudova i policijskih snaga u kaznenim pitanjima, te potiče razvoj zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU. 


Način donošenja odluka

Iako izmjene uvedene Lisabonskim ugovorom nisu znatno promijenile rad Vijeća. Vijeće i dalje zajedno s Europskim parlamentom dijeli zakonodavnu djelatnost i donošenje odluka u svezi proračuna EU, te zadržava središnje mjesto u okvirima zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Značajne promjene uvedene Lisabonskim ugovorom tiču se postupka donošenja odluka. Postupak odlučivanja kvalificiranom većinom postaje redoviti postupak odlučivanja, osim ukoliko Osnivački ugovori ne inzistiraju na drugačijoj vrsti glasovanja (jednoglasnosti). Svakako postupak odlučivanja kvalificiranom većinom prošire je na mnoga područja politika, kao što su primjerice migracije i kultura. U 2014. godine uvest će se novi sustav glasovanja tzv. double majority voting, temeljem kojeg će predloženi akti morati biti prihvaćeni većinom država članica (55%), koji predstavljaju većinu EU stanovništva od 65%. Uvođenje ovakvog načina glasovanja svakako pretpostavlja legitimitet EU kao entiteta sui generis, ali i njenog građanstva, čineći sustav donošenja pravnih akata transparentnijim i učinkovitijim. Osim toga, uvodi se mehanizam tzv. Ioanna compromise koji omogućuje malom broju država članica izražavanje njihova protivljenja. U slučaju korištenja ovog mehanizma, Vijeće je dužno učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi postiglo zadovoljavajući sporazum u razumnom vremenskom roku.

COREPER

Kako su ministri koji čine Vijeće istodobno ministri u nacionalnim vladama, Vijeće se sastaje samo povremeno. Stalnost rada Vijeća osigurava pomoćno tijelo - Odbor stalnih predstavnika, COREPER (prema francuskoj kratici naziva tog tijela - Comité des Représentants Permanents). COREPER ima važnu ulogu u procesu donošenja odluka (iznimka su pitanja iz područja poljoprivrede, koja rješava Posebni odbor za poljoprivredu). Naime, prije nego što se u Vijeću odlučuje o bilo kojem pitanju, o njemu će se prije raspraviti i glasati u COREPER-u. U pravilu, ako s izglasavanjem nekog akta nema poteškoća u COREPER-u, ministri u Vijeću o njemu uopće neće raspravljati i samo će ga izglasati. No ako se u COREPER-u o nekom pitanju ne može postići konsenzus, ministri će o tom pitanju raspravljati i eventualno glasovati u Vijeću.

Ostale službe Vijeća

Osim COREPER-a, Vijeću u radu pomaže stalno tajništvo, smješteno u Bruxellesu. Na čelu tajništva je glavni tajnik, koji je istodobno Visoki predstavnik EU za vanjsku i sigurnosnu politiku.

Predsjedanje Vijećem ministara

Političko se vodstvo Vijećem ministara, pa time i Europskom unijom, svakih šest mjeseci rotira između država članica po unaprijed utvrđenom rasporedu. Predsjedništvo Vijeća promovira političke i zakonodavne odluke, te posebice djeluje u rješavanju nesuglasica između država članica.

Dodatni izvori informacija:

 • Vijeće EU:
  • Početna stranica
  • O Vijeću EU
  • Pravilnik o radu Vijeća (OJ L 106, 15.4.2004.)
  • Priopćenja za tisak:
   • Najnovija priopćenja
  • Politike Zajednice:
   • Formacije Vijeća EU ovisno o temi
   • Postupak suodlučivanja
   • Zajednička vanjska i sigurnosna politika (CFSP)
   • Europska sigurnost i obrana
   • Borba protiv terorizma
   • COST - Europska suradnja u području znanstvenih i tehničkih istraživanja
   • PRADO - Registar dokumenata
  • Dokumenti Vijeća EU
  • Catherine Ashton - Glavni tajnik / Visoki predstavnik za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku
 • Europski parlament: Fact Sheets (2004.): O Vijeću EU

Dokumenti i publikacije Vijeća EU:

 • EUROPA: Dokumenti institucija: Dokumenti i publikacije Vijeća EU
 • Vijeće EU:
  • Registar dokumenata Vijeća

Autor: Ivona Ondelj
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanovic
Datum posljednje izmjene: 11. ožujak 2011.