naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europska komisija
Europski parlament
Vijeće EU
Europsko vijeće
Sud Europske unije
Europski revizorski sud
Europski ombudsman
Europska središnja banka
Europska investicijska banka
Europski gospodarski i socijalni odbor
Odbor regija
Ured za publikacije Europske unije
Europski ured za odabir osoblja
Europska škola za javnu upravu
Europski nadzornik zaštite podataka
Naslovnica > Institucije EU > Europski gospodarski i socijalni odbor
Europski gospodarski i socijalni odbor

Osnutak i sastav

Gospodarski i socijalni odbor (European Economic and Social Committee - EESC) savjetodavno je tijelo Unije, osnovano još Rimskim ugovorom kojim je 1958. uspostavljena Europska ekonomska zajednica (EEZ). Odbor na europskoj razini zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina. Ugovor iz Nice predvidio je da broj njegovih članova ne smije prijeći 350. U Uniji petnaestorice imao je 222 člana. Broj članova određuje se ovisno o veličini države članice, odnosno kao nacionalna kvota. Članove predlažu vlade država članica, a imenuje ih Vijeće Europske unije - na obnovljivi mandat od četiri godine. Posljednje imenovanje bilo je u listopadu 2010., pa mandat sadašnjih članova traje do 2015. godine.
Članovi se redovito sastaju na radnim sastancima u Bruxellesu. Pripadaju trima grupama: poslodavcima, zaposlenim i predstavnicima različitih interesnih grupa (npr. poljoprivrednici, potrošači, znanstvenici, nastavnici, ekološki pokreti i sl.). Odbor prvenstveno jača ulogu civilnog društva u procesu donošenja odluka čime postaje prihvatljiviji europskim građanima i pridonosi njegovoj transparentnosti.

Savjetodavna uloga

Odbor ima savjetodavnu ulogu u zakonodavnom postupku koji završava donošenjem odluka u određenim područjima nadležnosti EU. U nekim su slučajevima konzultacije su obvezujuće dok su u nekim samo alternativa. Svaka revizija Osnivačkog ugovora, od Jedinstvenoga europskog akta do Ugovora iz Nice, postupno je širila djelokrug pitanja u kojima je bitno mišljenje Odbora. Osim na zahtjev zakonodavnih institucija, Odbor je ovlašten, na vlastitu inicijativu, donijeti i mišljenje kojim izražava svoje stajalište o bilo kojoj temi. Konačno, Odbor je danas dobio savjetodavnu ulogu već i u fazi izrade nacrta prijedloga propisa Europske unije, temeljem ugovora o suradnji koji je u rujnu 2001. potpisao s Komisijom.
Odbor u prosjeku donese 170 savjetodavnih mišljenja na godinu, od čega oko 15% na vlastitu inicijativu. Sva mišljenja prosljeđuje Parlamentu, Vijeću i Komisiji, nakon čega se objavljuju u Službenom listu EU.

Dodatni izvori informacija:

 • Gospodarski i socijalni odbor:
  • Početna stranica
  • O radu EESC-a
  • Predsjednik Gospodarskog i socijalnog odbora
  • Organizacija 
  • Odjeli EESC-a
  • Pravila postupka Gospodarskog i socijalnog odbora
    
 • Europski parlament: Fact Sheets (1999. - 2002.): O Gospodarskom i socijalnom odboru
 • EUROPA: Europska komisija: O institucijama EU: Gospodarski i socijalni odbor

Dokumenti i publikacije Gospodarskog i socijalnog odbora:

 • EUROPA: Europska komisija: Dokumenti institucija: Gospodarski i socijalni odbor
 • Gospodarski i socijalni odbor:
  • Mišljenja (pristup putem pretraživača)
  • Sažeci mišljenja usvojenih na plenarnim zasjedanjima
  • Publikacije
  • Registar dokumenata
  • EESC-Info

Autor: Dragana Markanović
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović
Datum posljednje promjene: 15. ožujka 2011.