naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europska komisija
Europski parlament
Vijeće EU
Europsko vijeće
Sud Europske unije
Europski revizorski sud
Europski ombudsman
Europska središnja banka
Europska investicijska banka
Europski gospodarski i socijalni odbor
Odbor regija
Ured za publikacije Europske unije
Europski ured za odabir osoblja
Europska škola za javnu upravu
Europski nadzornik zaštite podataka
Naslovnica > Institucije EU > Odbor regija
Odbor regija

Osnutak i sastav

Odbor regija (Committee of the Regions - CoR) osnovan je Ugovorom iz Maastrichta 1992. godine kao tijelo koje na europskoj razini predstavlja interese lokalnih i regionalnih vlasti. U Uniji petnaestorice Odbor je imao 222 člana, a Ugovor iz Nice predvidio je da broj njegovih članova ne smije prijeći 350. Danas Odbor regija ima 344 člana iz 27 država članica. Ovisno o veličini, za svaku je državu broj članova unaprijed predviđen (nacionalne kvote). Članove predlažu vlade država članica, a imenuje Vijeće Europske unije na obnovljivi mandat od četiri godine.
Članovi Odbora imaju politički mandat na lokalnoj/regionalnoj razini u svojoj državi. Budući da žive i u vlastitim regijama u stalnom su dodiru s gledištima regija koje predstavljaju. Tako kada dođu u Bruxelles na sastanke Odbora regija, donose mišljenja i poglede vlastite regije ili lokalne zajednice u srce europskih procesa odlučivanja.
Ustrojavanje Odbora trebalo je riješiti dva vrlo važna pitanja. Prvo, oko tri četvrtine europske legislative implementira se na lokalnoj ili regionalnoj razini, pa je logično da lokalne i regionalne vlasti žele imati pravo glasa pri donošenju novih europskih zakona. Drugo, postojala je bojazan da će s razvojem Unije javnost biti sve više isključena iz tog razvoja. Upravo je Odbor regija trebao premostiti taj veliki jaz.

Savjetodavna uloga

Osnivački ugovor obvezuje Komisiju i Vijeće da kada zakonodavni prijedlozi mogu utjecati na lokalne i regionalne interese konzultiraju Odbor regija prije donošenja konačne odluke. Ugovor indikativno navodi neka područja kao područja od lokalnog i regionalnog interesa: gospodarsku i socijalnu koheziju, transeuropske infrastrukturalne mreže, zdravstvo, obrazovanje i kulturu, politiku zapošljavanja, socijalnu politiku, okoliš, profesionalno usavršavanje i promet. Međutim, i izvan tih područja Komisija, Vijeće i Parlament mogu konzultirati Odbor regija u pitanjima za koja smatraju da bi mogla utjecati na regije i lokalna područja.
Osim na zahtjev institucija EU, Odbor regija ovlašten je davati mišljenja i na vlastitu inicijativu. Također usvaja rezolucije o bitnim političkim pitanjima.

Način rada

Odbor djeluje kroz šest specijaliziranih povjerenstava, sastavljenih od članova Odbora regija koji potanko analiziraju prijedloge o kojima Komisija, Vijeće ili Parlament konzultiraju Odbor. One sastavljaju nacrt mišljenja u kojem je izraženo slaganje ili neslaganje s prijedlogom Komisije. O nacrtu se raspravlja na jednom od pet plenarnih zasjedanja koja se održavaju svake godine. Ako većina usvoji nacrt, on se kao mišljenje prosljeđuje Komisiji, Parlamentu i Vijeću.

Dodatni izvori informacija:

 • Odbor regija:
  • Početna stranica
  • O Odboru regija
  • Predsjednik
  • Članovi i njihov mandat
  • Komisije Odbora regija
  • Političke grupacije
  • Nacionalne delegacije
  • Aktivnosti i događanja
  • Ured za tisak: Priopćenja; Brošure; Newsletter
    
 • EUROPA: Europska komisija: O institucijama EU: Odbor regija
 • Europski parlament: Fact Sheets (1999. - 2002.): O Odboru regija

Dokumenti i publikacije Odbora regija:

 • Odbor regija: Dokumenti i publikacije:
  • Registar dokumenata
  • Mišljenja i rezolucije
  • Studije
  • TOAD (Transfer of Administrative Documents) - baza podataka o radnim dokumentima Odbora regija

Autor: Dragana Markanović
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović 
Datum posljednje izmjene: 15. ožujka 2011.