naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a
Agencije EU-a

Agencije se uspostavljaju aktom sekundarnoga prava EU-a u kojem su jasno definirani njihovi specifični ciljevi, zadaće i djelokrug, po čemu se razlikuju od institucija Zajednice, poput primjerice Komisije, Vijeća ili Parlamenta. Agencije se često javljaju i pod drugim nazivima, poput centara, zaklada, ureda, nadzornih centara i sl. Prve decentralizirane agencije osnovane su sedamdesetih godina 20. stoljeća (npr. CEDEFOP ili EUROFOUND), a niz novih agencija nastao je devedesetih godina u svjetlu nastojanja na dovršenju zajedničkog tržišta. Taj je drugi val ili tzv. druga generacija uspostavila model koji je prisutan i danas, a koji naglašava zemljopisnu raspršenost agencija Zajednice kao i nužnost njihove prilagodbe novim tehničkim ili znanstvenim izazovima i zadaćama.


Agencije Europske unije imaju vrlo sličnu strukturu i način djelovanja, a grupirane su u pet skupina:

 • Agencije Zajednice
 • Agencije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku
 • Agencije za policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim pitanjima
 • Izvršne agencije
 • EURATOM agencije i tijela


Agencije zajednice

Agencija Zajednice osnovana je aktom sekundarnog zakonodavstva kako bi postigla vrlo specifičan tehnički, znanstveni ili upravljački zadatak.


Agencije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku


Agencije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku koje su osnovane radi provedbe vrlo specifičnih tehničkih, znanstvenih ili upravljačkih zadataka u sklopu zajedničke vanjske i sigurnosne politike.


Agencije za policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim pitanjima

Agencije za policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim pitanjima koje su osnovane za pomoć državama članicama da surađuju u borbi protiv organiziranog međunarodnog kriminala.


Izvršne agencije

Izvršne agencije osnovane su Uredbom Vijeća (EZ) br. 58/2003 (OJ L 11, 16. siječnja 2003.) s ciljem povjeravanja određenih zadataka glede upravljanja jednim ili više programa Zajednice. Agencije su osnovane na određeno razdoblje i njihovo sjedište mora biti u sjedištu Europske komisije (Bruxelles ili Luksemburg).


EURATOM agencije i tijela

EURATOM (European Atomic Energy Community Treaty) je pravno odvojen od Europske zajednice te ima vlastiti Okvirni istraživački program, ali se usprkos tome provodi u okviru zajedničkih institucija Zajednice. Euratom djelomično regulira upravljanje nuklearnim resursima i istraživačkim aktivnostima. Trenutno tijelo agencije je:

  • Agencija Fusion for Energy
  • Agencija za opskrbu EURATOM (ESA)


Izvori informacija:

EUROPA: Europska komisija: Agencije Zajednice:

 • Povijesni pregled
 • Kako djelujuAutorica: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 15. ožujka 2011.